Kontakt | 0928-40 000
Öppettider Snörapporten English

Vad vill du göra?

öppettider
meny

Bokningsvillkor

Du är här: Start / Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Bokningsregler och villkor för Storklinten Rekreation AB

Åldersgräns
För bokning gäller minimiålder om 18 år.

Viktigt att känna till
Ni får i regel disponera stugan/campingtomten från klockan 15.00 ankomstdagen till 11.00 avresedagen. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förehåller vi oss rätten att flytta er till likvärdigt boende. Som uthyrare är vi på Storklinten Rekreation AB skyldiga att se till så ni får en skriftlig bekräftelse på er bokning och att stugan/campingtomten stämmer med beskrivningen.

Bindande beställning
När bokning har bekräftats är beställningen bindande och avbokning sker enligt villkoren för avbokning nedan.

Betalning Stugor & Dygnsplatser
Anmälningsavgift: Skall i förekommande fall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter fakturadatum. Anmälningsavgiften är 25% av totala beloppet.
Slutlikvid: Skall betalas in senast 30 dagar före er ankomstdag. Vid bokning senare än
30 dagar före ankomst skall hela bokningen betalas inom 10 dagar, dock senast 7 dagar
före ankomst.

Betalning Säsongsplats Vintercamping
Anmälningsavgift: Skall i förekommande fall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter fakturadatum. Denna avgift är inte återbetalningsbar vid eventuella avbeställningar.

Slutlikvid: Hela beloppet skall betalas in senast sista september. Inbetalningen får delas upp på två tillfällen med första inbetalningsdatum sista augusti och slutinbetalning sista september.

Betalningspåminnelse skickas inte ut. Om ni inte betalar anmälningsavgiften, slutlikviden eller tilläggstjänster i tid så avbeställer vi din beställning.

Avbeställning
Ni kan avbeställa skriftligen till oss. Bekräftelse på er avbeställning sker skriftligen till er. Anmälningsavgift för säsongscamping återbetalas aldrig.

Avgifter i samband med avbeställning av stugor*
Avbeställning tidigare än 30 dagar före ankomst: Administrationsavgift om 195 SEK
Avbeställning 30 till 15 dagar före ankomst: 50% av totalpriset.
Avbeställning 14 till 0 dagar före ankomst: 100% av totalpriset.

Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning.

Avgifter i samband med avbeställning av husvagnsplatser, dygnsplatser*
Avbeställning tidigare än 30 dagar före ankomst: Bokningssavgift
Avbeställning 30 till 0 dagar före ankomst: 50% av totalpriset.
Vid avbruten vistelse sker återbetalning med 50% av resterande dygnsbelopp.

Avgifter i samband med avbeställning av husvagnsplatser, säsongsplatser*
Avbeställning tidigare än 30 dagar före sista september: Anmälningsavgift
Avbeställning 30 till 0 dagar före sista september: 50% av totalpriset.
Vid avbruten vistelse sker ingen återbetalning

*Onlinebokning

Vid bokning online gäller ovanstående avgifter för stugor respektive campingplatser. Utöver ovanstående avgifter tillkommer en avgift om 10% av bokningens totalbelopp oavsett när avbokningen sker.

 

Era rättigheter
Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda er en annan liknande stuga/campingtomt, har ni rätt att säga upp hyresavtalet. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan ni begära att vi reducerar hyran. Om ni har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under vistelsen, bör ni anmäla omgående så att vi kan rätta till dem. Ni har rätt att sätta någon annan i ert ställe, byta stuga/campingtomt eller hyresperiod (vid tillgång) mot en mindre avgift.

Era skyldigheter
Ni måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten/campingtomten och dess inventarier genom att ni eller någon annan i ert sällskap varit vårdslös. Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för er som hyresgäst från 6 000 SEK. Ni får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalas vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ni får inte heller överlåta stugan/campingtomten till någon annan eller låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten än vad ni uppgav vid bokningen om inte uthyraren godkänner detta. Ni måste städa stugan ordentligt före avresan enligt städinstruktionen. Om Ni förbiser detta kommer vi att debitera Er en avgift på 500 SEK / timmen för de timmar som det tar att städa stugan. Samma timdebitering på 500 SEK gäller även om Ni bokat städ men vi anser att städbehovet är mycket omfattande och /eller att det kan liknas med flyttstäd. Ni ansvarar för att samtliga nycklar till er stuga/tomt återlämnas vid avresan, i annat fall debiteras ni kostnaden för byte av lås.

Det åligger förhyraren att:
om säsongscampingplatsen lämnas, ska detta omgående meddelas uthyraren. Om platsen lämnas, permanent eller temporärt, har uthyraren rätt att hyra ut till annan gäst. I händelse att platsen lämnas temporärt ska uthyraren få kännedom om ny ankomstdag. Ingen återbetalning om förhyraren lämnar platsen före avtalets utgång, ej heller då platsen lämnas temporärt. Vagnar som står kvar efter avtalets utgång debiteras dygnshyra om inte annat överenskommit.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om
· ni eller någon i ert sällskap uppträder störande
· ni eller någon i ert sällskap begår skadegörelse
· stugan/tomten används för ej avsett ändamål

Om avtalet upphör att gälla på grund av ovannämnda fall måste ni och ert sällskap flytta från stugan/tomten och ni äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Naturkatastrofer, krig, strejk mm
Både ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/campingtomten inte kan tillhandhållas på grund av naturkatastrof, krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande större händelse, som varken ni eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala er, med avdrag för den nytta ni kan ha haft av stugan/campingtomten.

Vid reklamation
Vänd er direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att era möjligheter att få rättelse kan minska om ni dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden.

Övrigt för stugboende
I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, barnsäng, barnstol om inte annat anges på bekräftelsen.